Përshkrimi I programës

Sorry, the content of this page is available only in Macedonian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Главна цел на програмата е учесникот да се стекнесо знаења, вештини и компетенции за занимањето Плетач на рачно плетени производи, со кои ќе може самостојно да ја планира и организира работата и работните задачи, изведува различни техники на рачно плетење со една игла, со две игли и јазли со раце – макраме, подготвува материјал, комуницира со клиенти и со деловни партнери, користи професионални апарати, опрема и алати, применува мерки за лична заштита, заштита на клиентите и околината, води контрола на извршените услуги, отвори и воде сопствен бизнис, води евиденција и изготвува пресметка за извршената работата.

Времетраењето на програмата е 100 часа од кои 30 часа теоретска обука, 70 часа се практична обука во реални работни услови.

Начинот на реализација на програмата е преку теоретска настава и практична обука. Програмата е изготвена врз основа на стандард на занимање. Теоретскиот и практичниот дел од програмата ќе се изведува неколку пати неделно, со однапред договорена динамика со учесниците во програмата. Теоретската настава ќе се одвива во специјализирани опремени простории, а практичната обука ќе се реализира во плетачки работилници опремени со потребните машини, алати, прибор и опрема за плетење.

Вреднувањето на постигнувањата на учесниците се спроведува по завршувањето на секој модул преку усна и писмена проверка, после целосна реализација на сите модуларни единици преку проверка на знаење со цел споредба на знаењето, пред и после теоретската настава. По завршувањето на практичната обука следи и завршен испит преку кој ќе се проверуваат стекнатите вештини и компетенции.

По успешно завршена практична задача на крајот од обуката, учесниците се стекнуваат со сертификат за работна оспособеност „Плетач на рачно плетени производи“.

Rezultatet e programës

Nuk janë gjetur

Kriteret për hyrje në programë

(Mk) Учесниците во програмата потребно е да се постари од 17 години и да имаат завршено минимум основно образование. Учесниците во програмата не е потребно да поседуваат претходни знаења, вештини и компетенции од оваа област. Учесникот во програмата треба да поседува уверение дека нема здравствени контраиндикации за обавување на оваа дејност издадено од специјалист на медицина на трудот.

Kohëzgjatja e programës

Kohëzgjatja e programës Numri I përgjithshëm I orëve Treguar në përqindje
Teori 30 86400
Praktikë 70 86400
Vlerësim 86400 86400
Numri I përgjithshëm I orëve 100
Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support