Опис на програма

Во првата тема се изучува структурата на речениците.
Во втората тема се учи за првите два падежи и промена на глаголите во сегашно време.
Во третата тема се учи за неопределен член.
Во четвртатат тема се учи за делливи глаголи.
Во петтата тема се учи за модалани глаголи.
Во шестата тема се учи за третиот падеж.
Во седмата тема се учи за минато време а со минато време се продолжува и во осматат тема.
Во деветатат тема се учат присвојните заменки.
Во десеттата тема се учи за сврзникот “wenn”.
И во последната единаестатат тема се учи за членување на придавките.
Од секоја тема треба да се совлада потребниот вокабулар.

Теорија: со посетување на два пати во неделата курсот ( 8 часа во месецот) трае 5 месеци.
Оценување: После секоја тема следува тест со тоа се следи развојот на слушателот и совладувањето на материјалот.

Резултати од програма

Може да разбере и да користи познати, секојдневни изрази и многу едноставни реченици насочени кон задоволување на специфичните потреби. Може да се запознае себеси и другите и да побара други луѓе прашања за нивната личност - на пр. каде живеат, какви луѓе знаат, или какви работи имаат - и можат да одговорат на вакви прашања. Може да комуницира на едноставен начин ако соговорниците зборуваат бавно и јасно и се подготвени да помогнат.

Критериуми за влез во програмата

Нема.

Времетраење на програмата

Времетраење на програма Вкупен број на часови Изразено во проценти
Теорија 18 45
Пракса 18 45
Оценување 4 10
Вкупен број на часови 40
Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support