Опис на програма

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за чистење и испитување на сите видови оџачки и вентилациони канали во објектите за индивидуално и колективно домување и надворешни делови поврзани со нив и на ложишта на цврсто и течно гориво и приклучни цевки, да применува основни техники при работа како и правилно да користи опрема, алат и мерни уреди на работното место. Исто така да спроведува мерки за заштита од пожар и за заштита на животната средина.

Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат „Оџачар на објекти за домување кои користат цврсто и течно гориво “

Времетраењето на програмата е 250 часа од кои 50 часа теоретска обука, 185 часа се практична обука во реални работни услови и 15 часа се наменети за оценување. Теоретскиот дел од програмата ќе се изведува неколку пати неделно во договор со учесниците а практичниот дел ќе се изведува од понеделник до сабота кај работодавач. Теоретската обука се одвива во специјализирани простории во училиштето и неа ја изведува наставник и гости-предавачи, специјалисти во област од интерес на програмата, а практичната обука се спроведува во компанија за време на која на учесниците ќе им биде доделен ментор вработен во компанијата.

Вреднувањето на постигнувањата на учесниците се спроведува по завршувањето на теоретскиот дел преку проверка на знаење со цел споредба на знаењето пред и после теоретската обука а по завршувањето на практичната обука следи и завршен испит преку кој ќе се проверат стекнатите вештини и компетенции. По успешно завршување на прогамата учесниците се стекнуваат со сертификат „ Оџачар на објекти за домување кои користат цврсто и течно гориво “.

Резултати од програма

Критериуми за влез во програмата

Учесниците во програмата не е потребно да поседуваат претходни знаења, вештини и компетенции од оваа област и треба да имаат завршено најмалку основно образование. Секој учесник со апликацијата треба да поседува уверение од специјалист на медицина на трудот од институција која е препорачана од организаторот на обуката со која ќе докаже дека нема здравствени контраиндикации за обавување на оваа дејност (потврда за здрав костозглобен систем, крвоток и добар респираторен систем, добра кондиција и општа спретност на телото и рацете, добри моторички вештини и уреден центар за рамнотежа. Видот треба да биде добар со јасно видно поле. Да се спроведат психолошки тестови поврзани со височина и сл.)

Времетраење на програмата

Времетраење на програма Вкупен број на часови Изразено во проценти
Теорија 50 20
Пракса 185 74
Оценување 15 6
Вкупен број на часови 250
Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support