Опис на програма

Оваа програма за работно оспособување за занимањето ракувач на дигалки на учесниците во програмата им овозможува да се стекнат со знаења, вештини и компетенции за самостојно ракување и управување со дигалките на работното место. Програмата опфаќа практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат насловен како Ракувач на дигалки

Планирано е двомесечно времетраење на програмата и тоа вкупно 276 часа од кои 60 часа (22%) се за теоретска обука, 184 часа (67%) се за практична обука во работилница, погон или реални работни услови и 32 часа (11%) се наменети за оценувањето.

Теоретската обука ќе се одвива во училница – кабинет. Практичната обука ќе се изведува во реални услови/компанија, каде учесниците во програмата ќе бидат под водство на ментор вработен во компанијата.

Учесниците кои успешно ќе ја завршат обуката, ќе бидат оспособени самостојно да ракуваат со дигалки, ќе стекнат работни навики и дисциплина, ќе ги применуваат средствата за безбедност при работа, ќе се грижат како за сопствената безбедност така и за безбедноста на другите лица, ќе развијат способности за прецизност и одговорност при изведувањето на работните операции со дигалки, како што се:ракување и управување со дигалки при изведба на работи – подигнување и пренесување на товар во хали и на терен; ги користи техничките упатства за ракување, пополнува пропишана документација, гарантира за квалитетот на извршените работи и одговара за нив, развива свест за превентивно одржување дигалките во исправна состојба.

По завршувањето на обуката кандидатите полагаат завршен испит. По успешно положениот завршен испит учесниците се стекнуваат со сертификат Ракувач на дигалки

Резултати од програма

(English)

Критериуми за влез во програмата

Завршено најмалку основно образование Возраст над 17 години

Времетраење на програмата

Времетраење на програма Вкупен број на часови Изразено во проценти
Теорија 60 25
Пракса 184 75
Оценување
No instructions found !
No instructions found !
Вкупен број на часови 244
Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support