Опис на програма

Главна цел на програмата е учесникот да се стекне со знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники и методи при одржување на хигиена во домаќинства и хотелски соби како и правилно користење на средствата за одржување на опремата и инвентарот во истите.

Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат за Собар/ка.

 

Времетраењето на програмата за реализација на посебната програма е 80 часа од кои 24 часа се стручна теорија, 48 часа се практична обука во реални работни услови и 8 часа се наменети за оценување.

Вреднувањето на постигнувањето на учесникот се спроведува по завршувањето на теоретскиот дел преку проверка на стекнатото знаење, а по завршувањето на практичната обука следи и завршен испит преку кој ќе се дефинираат стекнатите вештини и компетенции. По успешно положен завршен испит учесникот се стекнува со сертификат Собар/ка.

Резултати од програма

По завршување на програмата учесникот ќе биде способен да: -       планира, подготвува и изведува работи во секторот за одржување на соби -       врши проверка на квалитетот на чистење на доделените соби -       комуницира со гости, менаџери, претпоставени -       применува висок степен на ефикасност во работењето -       води евиденција за доделени соби -       применува правила за чистење на простории кои се доделени -       практикува правила за чистење на соба за одреден временски период -       чисти според стандарди и процедури, достапни соби, зафатени соби и празни соби -       мести кревет според стандарди и процедури -       брише прашина, прозорци, врати, чисти тоалети, чисти со правосмукалка според стандарди и процедури -       врши требување и набавка од магацинот за потребите во собите -       ја одржува количката чиста и снабдена со потребните материјали -       ги применува правилата за чисти и уредни униформи -       применува правила за размена и чување на клучевите од собите -       постапува според процедури со предметите на гостите
применува и разбира стручни термини од собната услуга

Критериуми за влез во програмата

Учесникот да има завршено најмалку основно образование
Возраст над 18 години, психофизички здрав и да поседува уреден санитарен преглед.

Времетраење на програмата

Времетраење на програма Вкупен број на часови Изразено во проценти
Теорија 24 30
Пракса 48 60
Оценување 8 10
Вкупен број на часови 80

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support