Опис на програма

Програмата Шминкер е насочена кон стручно оспособување на учесниците од областа на козметиката.

Програмата им овозможува на учесниците преку теоретска и практична настава да се оспособат самостојно да ги изработуваат основните техники на шминкање,  да распознаваат  техники според ликот и типот на лицето, како и стилот на клиентот;  да идентификуваат прибор и производи за шминкање  и правилно да ги применуваат;  да се оспособат да го организираат просторот и работата во салонот и да воспоставуваат добра комуникација со своите клиенти и соработници.

Стекнатите вештини ќе им помогнат на учесниците полесно вработување и конкурентност на пазарот на трудот.

Програмата за “Шминкер”е составена од 120  часа од кои 40 часа теоретски дел и 80 часа практичен дел. Програмата е организирана во 4 модули. Модул 1. Основи на шминкање. Модул 2. Анатомија и физиологија на кожа.  Модул 3. Техники на шминкање. Модул 4. Целна и специјална шминка.

Програмата се реализира во простор опремен со нагледни средства за теоретскиот дел и козметички салон за практичниот дел. Во реализација на програмата ќе се применуваат современи наставни форми и методи, кои ќе му овозможат на кандидатот континуирана активност за целокупното траење на обуката. Оценувањето на постигањата на кандидатите ќе се врши преку следење и вреднување на знаењата и умеењата во текот на целата обука, усно и писмено, преку практична работа и завршен испит. Услов за полагање на завршен испит е учесниците да ги поминат сите модули. За секој кандидат се води портфолио.

Стручно-теоретскиот дел од посебната програма ќе го реализира наставен кадар со завршено високо образование, VII/1 степен студии по медицина или 240 ЕКТС. Практичниот дел од обуката: ќе го реализира козметичар шминкер со минимум 5 години работно искуство, со мајсторски испит.   По успешно завршување на програмата се полага завршен испит со што учесникот се стекнува со сертификат за работна оспособеност за Шминкер.анаетчиска

Резултати од програма

Критериуми за влез во програмата

Учесникот за упис во програмата, треба да има најмалку основно образование и да е постар од 15 години. Учесник во програмата може да биде и лице со завршено средно и високо образование.

Времетраење на програмата

Времетраење на програма Вкупен број на часови Изразено во проценти
Теорија 40
No instructions found !
Пракса 80
No instructions found !
Оценување
No instructions found !
No instructions found !
Вкупен број на часови 120
Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support