Опис на програма

Резултати од програма

(Mk) Кандидатот: • да ги разберат прописите, регулативите и стандардите за работење на банката • да знаат да разбрат евиденција на платен промет во земјата и платен промет во странство • да се запознае со основите на финансиските извештаи во банкарскиот сектор • да ги запознае законсите прописи по кои се води сметководство во банките • да го разбере сметководственото евидентирање на средства и извори на средства • да се запознае со практични примери за евидентирање на средствата и изворите на средства • да знае да пресмета амортизација и ревалоризација на долгорочните средства • да го согледа сметководственото евидентирање на приходите и расходите • да се подготви со практични примери пред составувањето на завршната сметка • да знае да го утврди резултатот од работењето на банката

Критериуми за влез во програмата

(Mk) Секој учесник при аплицирањето за еден од модулите ќе потполни прашалник за самооценка на нивото на знаење поврзано со темите на програмата за кое се пријавува. Имено, потребно е да има најмалку завршено средно гимназиско или средно стручно образование.

Времетраење на програмата

Времетраење на програма Вкупен број на часови Изразено во проценти
Теорија 30 30
Пракса 80 60
Оценување 4 5
Вкупен број на часови 124
Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support