Опис на програма

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники на заварувачки  и репаратурни работи според пропишаниот МИГ( МЕТАЛ ИНЕРТЕН ГАС )  и  МАГ ( МЕТАЛ АКТИВЕН ГАС ) начин на заварување.

Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат ЗАВАРУВАЧ МИГ ( МЕТАЛ ИНЕРТЕН ГАС )  и  МАГ ( МЕТАЛ АКТИВЕН ГАС ).

Времетраење на програмата е 250 часа од кои 50 часа теоретска настава за модул 1 и по 100 часа практична настава за модул 2 и модул 3. Теоретскиот и практичниот дел од програмата ќе се изведуваат од понеделник до петок. Теоретската обука се одвива во специјализирани простории во рамките на компанијата под менторство на професор наставник или дипломиран машински инжинер со работно искуство а практичната обука во рамките на компанија за време на која на учесниците ќе им биде доделен  вработен во компанијата или обучувач со постсреднo  стручно образование.

Вреднувањето на постигнувањата на учесниците се спроведува по завршувањето на теоретскиот дел преку проверка на знаење со тест после теоретската обука а по завршувањето на практичната обука следи и завршен испит преку кој ќе се дефинираат стекнатите вештини и компетенции. По завршен модул 1 и модул 2 и успешно положен завршен испит се дефинираат стекнатите вештини и компентенции и учесниците се стекнуваат со сертификат  МИГ ( МЕТАЛ ИНЕРТЕН ГАС ) ЗАВАРУВАЧ.По завршен модул 1 и модул 3  и успешно положен завршен испит се дефинираат стекнатите вештини и компентенции учесниците се стекнуваат со сертификат  МАГ ( МЕТАЛ АКТИВЕН ГАС ) ЗАВАРУВАЧ.По завршени модул 1 , модул 2 и модул 3 учесниците се стекнуваат со сертификат ЗАВАРУВАЧ  МИГ ( МЕТАЛ ИНЕРТЕН ГАС ) -МАГ ( МЕТАЛ АКТИВЕН ГАС ).

Резултати од програма

Критериуми за влез во програмата

Учесниците во програмата е потребно да имаат завршено најмалку основно образовние  и 17 години старост

Времетраење на програмата

Времетраење на програма Вкупен број на часови Изразено во проценти
Теорија 50 20
Пракса 200 80
Оценување
No instructions found !
No instructions found !
Вкупен број на часови 250
Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support