Екипа

Аделина Алији

Директор

 

Линдита Ќазими
Раководител на  сектор за подготвување,усвојување и стручен надзор на образовни
програми за возрасни

lindita.qazimi@cov.gov.mk

 

Константин Христовски

Раководител на сектор за креирање политики, планирање и промоција

konstantin.hristovski@cov.gov.mk

 

Маја Крстевска

Раководител на одделение за подготвување и усвојување на програмите

maja.krstevska@cov.gov.mk

 

Ирена Милков

Раководител на одделение за изработување на стандарди, процедури и критериуми

irena.filipovska@cov.gov.mk

 

Леарт Ахмети

Помлад соработник за информатичка технологија

leart.ahmeti@cov.gov.mk

 

Мевлане Зулфиќари

Раководител на одделение за обезбедување на квалитет, развој и соработка
mevlane.nexhipi@cov.gov.mk

 

Емилија Иванович

Советник за подготвување и усвојување на програмите

 

Лилјана Лазова

Советник за признавање на претходно стекнато учење,професионален развој  и обука
liljana.lazova@cov.gov.mk

 

Лабинота Нуредини

 Соработник

labinota.nuredini@cov.gov.mk

 

Маја Ѓорѓиевска

помлад соработник за признавање на претходно стекнато учење, професионален развој и обука

maja.boskovska@cov.gov.mk

 

Седат Авдији

помлад соработник за признавање на претходно стекнато учење, професионален развој и обука

sedat.avdiji@cov.gov.mk

 

Охридија Спасева

Самостоен референт – технички секретар

ohridija.spaseva@cov.gov.mk

 

Нермин Ахмети

Самостоен референт за административни работи

nermin.ahmeti@yahoo.com

Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support