Опис на програма

Програмата дава можност учесниците да се стекнат со знаења, вештини и компетенции за примена на информатичко компјутерска  опрема и нејзино  креативно  користење во работата. Програмата е со времетраење од 70 часа, и се состои од стручно теоретски содржини и практична примена на стекнатите знаења во современо опремен кабинет – училница, така што овозможува  учесниците во програмата да развијат способности за успешно ракување со компјутерско информатичката технологија  и опрема и користење на готови компјутерски програми . Со стекнување на овие вештини во иднина на учесниците ќе им овозможи успешен професионален развој во информатиката за користење на компјутерите и компјутерските програми ќе им овозможи и олеснување во процесот на работа и учење низ работата, како и нивно вклучување во процесот на новите предизвици на животот. Изборот на програмските подрачја и содржини кај учесниците ќе развие продлабочено логично расудување и ќе ги оспособи творечки да пристапуваат кон решавање на различни проблеми во реалноста.

По завршувањето на Програмата се полага завршен испит пред комисија со цел да се проверат стекнатите вештини и компетенции. По успешно завршената проверка учесниците се стекнуваат со сертификат за работна оспособеност Компјутерски вештини за административни работи

Резултати од програма

 • ја планира, организира, изведува и контролира зададената работа;
 • Креира и управува со датотеки, користи концептите и начините на архивирање и компресија на податоците;
 • ги осознае хардверските компоненти на компјутерот и нивно поврзување;
 • да ја објасни важноста на компјутерската технологија во современиот начин на живот и работа;
 • да ги познава хардверските
 • да ги објасни поимите за софтвер, оперативен систем, функцијата на оперативниот систем и системот на датотеки;
 • Знае да печати
 • Употребува интернет и е-пошта при работа и комуникација
 • ги разликува типовите на злонамерни софтвери и заштита од нив;
 • Знае да работи со програма за обработка на текст(Microsoft Word)
 • Знае да работи со програма за табеларни пресметувања (Microsoft Excel)
 • Знае да работи со програма за презентација Microsoft PowerPoint

Критериуми за влез во програмата

 • Завршено средно образование.

Времетраење на програмата

Времетраење на програма Вкупен број на часови Изразено во проценти
Теорија 7 55
Пракса 8 79
Оценување 86400 11
Вкупен број на часови 70

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support